Hladne zalivne mase

FUGOLIT-FLEX (   letak )

Izredno elastična, visoko oprijemljiva, s polimeri obogatena bitumenska hladna zalivna masa FUGOLIT-FLEX, je namenjena za zatesnitev mrežastih in lasastih razpok, odprtih stikov na asfaltnih in betonskih površinah ter odprtih stikov med asfaltom in betonom. V kombinaciji s posipom silikatnega drobljenca frakcije 2-4 mm ohranja visoko torno sposobnost vozišča na saniranem območju. Proizvod je takoj pripravljen za uporabo, nanaša pa se tako ročno kakor strojno. Skupaj s strojem za nanašanje LITOMAT-om in strojem za posipanje SIPOFIX-om predstavlja izredno hitro, kakovostno in cenovno ugodno sanacijo vseh vrst razpok. Predhodno rezkanje in mazanje razpok NI potrebno. Raztezna trdnost je do 700 %. Proizvod je brez topil in okolju prijazen.

Količina: 5 kg, 12 kg, 30 kg

LIVOLIT PS-2K

Na gorivo odporna hladna dvokomponentna trajno elastična tesnilna masa za stike LIVOLIT PS-2K, je izdelana na osnovi polisulfida in je livna ter samonivelirna. Uporablja se za betonske in asfaltne stike, za zatesnitev horizontalnih stikov v visoki in nizki gradnji. Proizvod je v skladu za zatesnitev stikov z DIN 18540 – F za raztezanja do 25 % širine stikov. Predhodna obdelava stikov se glede na uporabo izvede z predhodnim premazom za beton LIVOPREM-B ali predhodnim premazom za asfalt LIVOPREM-A.

Količina: 10 litrov