O podjetju

Naziv podjetja: TAHTING, inženiring podjetje za trgovino, finance, marketing, tehnologijo in razvoj d.o.o.
Skrajšan naziv: TAHTING d.o.o.
Sedež podjetja: Vurnikova 3, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID za DDV: SI34817166
Matična številka: 5314062
Osnovni kapital: 30.610,33 EUR
Registracija pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani:
Št. Reg. vložka: 1/03678/00
Bančni računi: Delavska hranilnica: 6100 0000 6000 573
ABANKA d.d.: 0510 0800 0027 152
Datum ustanovitve: 1990