Geosintetiki in mreže

Asfaltne armaturne mreže BEBIT G (   letak )

OJAČITVENA MREŽA ZA ASFALT BEBIT G zagotavlja optimalno vez med plastmi asfalta. S tako ojačitvijo med asfaltnimi plastmi se doseže bistveno boljša nosilnost površine, poleg tega pa se življenjska doba vozišča znatno poveča v primerjavi s sistemom brez ojačitvene mreže.

Pred namestitvijo OJAČITVENE MREŽE ZA ASFALT BEBIT G, je potrebno asfaltno plast preveriti in zagotoviti ustrezno ravnost ter po potrebi tudi očistiti. Morebitne večje luknje, odprte stike in razpoke je potrebno predhodno zapreti. Tik pred polaganjem OJAČITVENE MREŽE ZA ASFALT BEBIT G, je potrebno asfaltno plast pobrizgati z bitumensko emulzijo HB 60 K-PM. Pri polaganju temperatura podlage ne sme biti nižja od 5 ℃, temperatura zraka pa mora biti vsaj 10 ℃. Po položitvi mreže, je potrebno le-to nadgraditi z najmanj 40 mm debelo novo asfaltno plastjo.

OJAČITVENE MREŽE ZA ASFALT BEBIT G z oznako S imajo prednost pri vgrajevanju, saj dodatno vtkana steklena vlakna med odprtinami v mreži ob polaganju zagotavljajo boljšo povezavo z asfaltno površino, ki je predhodno pobrizgana z bitumensko emulzijo.

PREDNOSTI IN PODROČJA UPORABE:

  • Izboljša nosilnost in življenjsko dobo asfaltne plasti,
  • Absorbira in razprši vse natezne sile v asfaltni plasti,
  • Premosti vse razpoke na spodnji asfaltni plasti in onemogoči prenos na zgornjo plast,
  • Stroškovno ugodna in hitra namestitev,
  • Zelo dobre lastnosti v primeru rezkanja asfaltne površine,
  • Rezkan material se v popolnosti reciklira,
  • Podaljšani intervali obnove vozišč in dolgoročno znižanje stroškov,
  • Celovita rešitev in funkcionalna zanesljivost.